Kouřil, P., Šimeček, M & Dytrt, Z. (2022) Česko v pohybu. Metoda a základní výsledky celostátního průzkumu dopravního chování. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., ISBN 978-80-88074-96-0.